Menno Wigman

Menno Wigman, Holandia. tłum. Barbara Kalla i Adam Wiedemann

Menno Wigman

Wybór wierszy

O poecie

Menno Wigman, autor ponad dziesięciu tomików poetyckich, zbioru esejów o poezji, tłumacz. W latach 2012-2014 pełnił funkcję Poety Miejskiego Amsterdamu. Jest laureatem dwóch prestiżowych nagród literackich (Jan Campert-prijs, 2002 i A. Roland Holst-Penning, 2015). Proponowany do Nagrody Europejski Poeta Wolności tomik Mijn naam is Legioen (Na imię mi Legion) został wydany w 2012 roku i był tak popularny, że w ciągu miesiąca czterokrotnie go dodrukowywano. W 2013 roku Wigman był nominowany do VSB Poëzieprijs, najważniejszej nagrody w dziedzinie poezji niderlandzkojęzycznej (holenderskiej i flamandzkiej).

O tłumaczach

Barbara Kalla, niderlandysta, Kierownik Zakładu Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans w Katedrze Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii Programy romantyzmu w Niderlandach (WUWr., 2007) i Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie (Obrazy domu we współczesnej poezji niderlandzkiej, Gent, Academia Press, 2012). Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i współredagowała kilka zbiorów poświęconych literaturze niderlandzkiej. Ściśle współpracuje w ramach międzynarodowych sieci skupiających badaczy współczesnej literatury niderlandzkiej. Redaktor naczelny naukowej serii Lage Landen Studies (Academia Press, Gandawa, Belgia). Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim poezję i literaturę dla dzieci i młodzieży. Jako współorganizator, animator i moderator spotkań z poetami i pisarzami flamandzkimi i holenderskimi propaguje w Polsce niderlandzką literaturę i kulturę. Przekłada poezję, obecnie kieruje również projektem Antologia opowiadań holenderskich i flamandzkich, tłumaczonych przez studentów i absolwentów wrocławskiej niderlandystyki.

Adam Wiedemann, poeta, prozaik, krytyk muzyczny, tłumacz. Wydał 9 tomów wierszy, trzy książki prozatorskie oraz zbiór zapisów onirycznych Sceny łóżkowe (2005; edycja słoweńska – 2007). W 2009 roku ukazał się tom jego wierszy zebranych pt. Czyste czyny (edycja serbska – 2010), następnie zaś dwa wybory wierszy: Domy schadzek (2012) i Antologia (2013) oraz zbiór przekładów na język ukraiński Нове помешкання (2015). Współautor Końcówek, wywiadu-rzeki z Henrykiem Berezą (2010); w roku 2012 ukazał się w jego opracowaniu tom dramatów Mieczysława Piotrowskiego. Jako tłumacz poezji słoweńskiej opublikował m.in. książki Primoža Ču nika, Miklavža Komelja i Petera Semoli a, z języka ukraińskiego przekładał wiersze Andrija Bondara, z angielskiego – utwory Gertrudy Stein i Vivienne Plumb. Laureat nagród: PTWK (1998), Fundacji Kościelskich (1999), Gdynia (2008); nominowany do Cogito, Paszportu Polityki, trzykrotnie do Silesiusa i trzykrotnie do Nike.