Home » Czytelnia » Foto / wideo

Foto / wideo

Europejski Poeta Wolności: przed czwartą edycją

Marzec 2010 roku, na Długim Rynku w Gdańsku rozgrywa się poetycki happening. Akcja przyciąga dużą grupę widzów, angażuje przechodniów i gapowiczów. Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji artyści wspólnie z gdańszczanami piszą wiersz o wolności. Piękniejszego początku historii Festiwalu Europejski Poeta Wolności nie mogliśmy sobie wymarzyć! Świętowanie Dnia Poezji w Gdańsku stało się tradycją. W tym roku nominowani poeci, tłumacze, a także liczni goście Festiwalu, zjadą się do Gdańska w dniach 17-19 marca. Spotkania i dyskusje (również na tematy okołoliterackie), czytania poezji, koncert, (…)

Zobacz więcej

Gala wręczenia Nagrody Europejski Poeta Wolności 2014

21 marca 2014 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę Literacką Miasta Gdańska – Europejski Poeta Wolności. Zwyciężczynią została chorwacka poetka – Dorta Jagić za tom „Kanapa na rynku” (2011). Jury w składzie: Krzysztof Czyżewski, Agnieszka Holland, Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński (sekretarz jury), Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg i prof. Krzysztof Pomian (przewodniczący) napisało w uzasadnieniu werdyktu: „Wiersze Dorty Jagić są afirmacją wolności kobiety, jej niepoddawania się naciskom cielesności i uczuć, determinacji społecznych i historycznych. Łączą (…)

Zobacz więcej