Uładzimier Arłoŭ

Uładzimier Arłoŭ, Białoruś. tłum. Adam Pomorski

2010: Uładzimier Arłoŭ­

Poezja Arłowa to zapis przeżyć, wrażeń z lektur i podróży oraz refleksji człowieka współczesnego. Biały wiersz narzuca prywatny ton wypowiedzi, którą paradoksalny humor i z lekka ironiczny dystans chronią przed nadmierną dyskursywnością. Podmiot liryczny przemawia bez pozy, głosem zwyczajnym, nie zakrzykując broni suwerenności swojego uczucia do kobiety, przywiązania do dziecięcej pamięci minionych czasów, miejsc, a nawet przesądów – i wtedy, gdy w imię tychże zasad musi bronić zbiorowej godności, wolności i tożsamości swojego kraju i narodu. Przemawia tu człowiek wolny, osobny, lecz nie zaściankowy – i taką też perspektywę proponuje ojczystej Białorusi. Arłowa czyni silniejszym nie to, co go zwycięża, lecz jego własna prywatność – to ona trwa i przetrwa w świecie cywilizowanym, więc ludzkim.

Wybór wierszy

O poecie

Jeden z najpoczytniejszych białoruskich poetów, prozaików i eseistów, tłumaczony na blisko 20 języków. Urodził się w roku 1953 w Połocku. Studiował historię w Mińsku. Pracował jako nauczyciel i dziennikarz. Opublikował ponad 20 tomów prozy i kilka zbiorów poezji. Od 1989 należy do zarządu białoruskiego Pen Clubu; jest także członkiem zarządu niezależnego Związku Pisarzy Białoruskich. W roku 1996 został zwolniony z pracy w wydawnictwie przez władze łukaszenkowskie za „wydawanie wątpliwej jakości literatury historycznej i innej”. Aktywnie wspierał kandydatów demokratycznych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi. W roku 2007 jego utwory zostały usunięte z programu szkolnego. Po polsku ukazały się dwa wybory opowiadań Arłowa: Requiem dla piły motorowej i Kochanek jej wysokości.

O tłumaczu

Tłumacz, eseista, historyk idei, wiceprezes Polskiego Pen Clubu. Absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu tomów przekładów z języka rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrody Polskiego Pen Clubu za całokształt dorobku w zakresie przekładów poezji.