Wiersz Arvisa Vigulsa „Początek pięknej przyjaźni” w przekładzie Piotra Rucińskiego czyta Piotr Srebrowski. Utwór pochodzi z tomu „Pchli cyrk”, który ukazał się w serii Europejski Poeta Wolności – Nominacje 2024. Animowane wizytówki poetów i poetek nominowanych do Nagrody EPW 2024 stworzyło Studio Animacji Esy-floresy.

Powracające w „Pchlim cyrku” nawiązania do odkryć Karola Darwina poeta przetyka pytaniami o kruchość ludzkiej wrażliwości. Jak mocne piętno odcisnęliśmy na naturze? Czy w erze antropocenu mamy szansę na ratunek? Ułożone w wielogłosową opowieść wiersze niosą nas w świat, w którym zwierzęta, przedmioty, zjawiska i ludzie przenikają się, by ewoluować w nowe gatunki i znaczenia.

ARVIS VIGULS (ur. 1987) – łotewski poeta, krytyk literacki i tłumacz z angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego oraz serbochorwackiego. Jeden z najbardziej cenionych autorów młodego pokolenia na Łotwie.

PIOTR RUCIŃSKI (ur. 1986) – bałtysta, tłumacz i badacz literatury łotewskiej.

 

 

Początek pięknej przyjaźni

Na balkon spadła szyszka.
Wniosłem ją do pokoju
i delikatnie ułożyłem na biurku.
Jest teraz moją przyjaciółką.

Chciałem nadać jej imię,
ale zrozumiałem, że nie chcę jej uczłowieczać,
chcę, by zachowała
swoją szyszkowatą istotę.

Dlatego nazwałem ją Szyszka.
Chciałbym potrzymać ją w dłoni
i ostrożnie pogłaskać,
ale boję się zranić.

Szyszka nie jest tak piękna jak siostry na świerku,
Szyszka jest wysuszoną, upadłą
i kruchą istotą.
Znalazłem wartościową przyjaciółkę.