_DSC9715

Ideą Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności jest łączenie i przybliżanie wspólnot, języków i literackich wizji świata. Poprzez ufundowanie i organizację Nagrody pragniemy wspierać europejską poezję – szczególnie ważne, choć często pomijane obecnie medium.

W każdej edycji konkursu nominowanych jest od trzech do sześciu żyjących poetów i poetek z krajów europejskich. Co ważne, nominacje zgłaszają tłumacze i tłumaczki, którzy jednocześnie proponują swoją wizję przekładu. Laureatów wybiera jury złożone z tłumaczy, poetów, pisarzy, krytyków i przedstawicieli innych dyscyplin sztuki i humanistyki. Poeta lub poetka uhonorowani Nagrodą otrzymują 100 000 zł. Osobne wyróżnienie trafia do tłumacza lub tłumaczki nagrodzonego tomu.

Kim jest Europejski Poeta Wolności?

Europa, do której Poeta Wolności się odnosi, to nie tylko terytorium, ale przede wszystkim projekt wspólnoty. Polityka EPW ukierunkowana jest na wymyślanie i kształtowanie nowych sposobów współegzystowania ludzi.

Poetami są ci, którzy wciąż wierzą, że poprzez literaturę można wpłynąć na kształt świata. Poezja to laboratorium, gdzie wypracowuje się nowe formy języka, za pośrednictwem którego możemy próbować zrozumieć rzeczywistość. Poeci i poetki dostarczają nam wciąż nowych języków – to oni sprawiają, że świat nie kostnieje w układach wyświechtanych frazesów.

Wolność jest przede wszystkim odwagą do przekraczania granic – kulturowych, językowych i politycznych. To odwaga do kształtowania poetyckich wizji, często trudnych i nieoczywistych. To odwaga, która pozwala na sprzeciw wobec zastałych form, zarówno językowych, jak i politycznych.

Europejski Poeta Wolności to wyróżnienie przyznawane za odwagę w budowaniu – dzięki poezji – nowej wizji europejskiej wspólnoty.

Materiały do pobrania:

Regulamin Nagrody Literackiej Miasta Gdańska