O nagrodzie

_DSC9715Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności to wyróżnienie szczególne – ma ona za zadanie wspierać europejską poezję, tego szczególnie ważnego medium, choć często pomijanego w naszym świecie. W każdej edycji konkursu nominowanych jest siedem autorek i autorów z siedmiu europejskich państw. Co ważne, nominacje do finału zgłaszają tłumacze, którzy jednocześnie proponują swoją wizję przekładu danego twórcy. Z finałowej siódemki zwycięzcę wybiera jury złożone z tłumaczy, poetów, pisarzy, krytyków i przedstawicieli innych dyscyplin sztuki. Oprócz nagrodzonego poety, który otrzymuje 100 000 zł, wyróżniany jest także jego tłumacz. Jest to szczególnie istotne, jako że często zapomina się o tych, bez których pozostawalibyśmy zamknięci w ciasnych granicach własnego języka.

U samych podstaw Nagrody Europejski Poeta Wolności leży idea łączenia i przybliżania rozmaitych wspólnot, języków i literackich wizji świata, ale na czym polega wyjątkowość Europejskiego Poety Wolności? Aby ją zrozumieć, warto przyjrzeć się trzem słowom, z których składa się ten tytuł.

Po pierwsze, „europejski”. Określenie, wydawałoby się, oczywiste, ponieważ odnosi się do geografii. Geografia jednak, szczególnie w dzisiejszych czasach, potrafi być skomplikowana. Jednakże Europa, do której Poeta Wolności się odnosi, to nie tylko terytorium – to przede wszystkim projekt wspólnoty. Gdy mówi się o wspólnocie, szczególnie w wypadku Europy ostatnich lat i miesięcy, nie sposób uczynić to w oderwaniu od polityki, jednakże nie tej rozumianej jako partykularny, doraźny interes tej czy innej grupy. Polityka Europejskiego Poety Wolności to polityka ukierunkowana na wymyślanie i kształtowanie nowych sposobów współegzystowania milionów ludzi. Wspólnota ta to zdecydowanie coś więcej niż jednostkowe ambicje poszczególnych polityków.

Po drugie, „poeta”. Tu definicja jest jeszcze trudniejsza. Kim jest poeta – szczególnie ten europejski i wolności? Poeci to dla nas ci, którzy nie poddali się i wciąż wierzą, że poprzez literaturę, a zwłaszcza poprzez tę szczególną jej formę – poezję, można wpłynąć na kształt świata. Poezja to wyjątkowe laboratorium, gdzie wypracowuje się nowe formy języka, dzięki któremu możemy się komunikować i próbować zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Poeci dostarczają nam wciąż nowych języków – to oni sprawiają, że świat nie kostnieje w układach wyświechtanych frazesów.

Na koniec najtrudniejsze słowo – „wolność”. Z pewnością istnieje wiele, często wzajemnie się wykluczających wizji tego, czym może być wolność. Wolność w kontekście tytułu nagrody to przede wszystkim odwaga do przekraczania granic – kulturowych, językowych i politycznych. To odwaga do kształtowania poetyckich wizji, często trudnych i nieoczywistych. To odwaga, która pozwala na sprzeciw wobec zastałych form, zarówno językowych, jak i politycznych. Europejski Poeta Wolności to wyróżnienie przyznawane właśnie za odwagę w budowaniu, dzięki poezji, nowej wizji europejskiej wspólnoty.

Uchwała i Regulamin Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności (2010-2020)

Regulamin Nagrody Literackiej Miasta Gdańska (cykl od 2020 roku)