Biuro Nagrody ogłasza następujący harmonogram dla 8. edycji konkursu (2022-2024):

Etap 1: maj 2022 r.: ogłoszenie listy języków europejskich wybranych dla 8. edycji konkursu i otwarcie naboru zgłoszeń;

Etap 2: 30 września 2022 r.: zakończenie naboru zgłoszeń;

Etap 3: listopad 2022 r.: pierwsze posiedzenie Jury Nagrody – wybór nie więcej niż sześciu poetów/poetek nominowanych do Nagrody i publiczne ogłoszenie finalistów 8. edycji konkursu;

Etap 4: 30 czerwca 2023 r.: ukończenie tłumaczeń i złożenie w Biurze Nagrody gotowych polskich przekładów książek z wierszami nominowanych poetów/poetek;

Etap 5: listopad 2023 – styczeń 2024: publikacja książek z wierszami nominowanych poetów/poetek w serii „Europejski Poeta Wolności – Nominacje”;

Etap 6: styczeń – marzec 2024 r: promocja książek wydanych w serii „Europejski Poeta Wolności – Nominacje”;

Etap 7: marzec – kwiecień 2024 r.: finalne posiedzenie Jury Nagrody, wybór laureatów;

Etap 8: kwiecień – czerwiec 2024 r.: uroczystość wręczenia Nagrody w czasie Festiwalu Europejski Poeta Wolności w Gdańsku. Laureat lub laureatka Nagrody „Europejski Poeta Wolności” otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 100 tys. złotych. Tłumacz, tłumaczka lub tłumacze nagrodzonego tomu otrzymają Nagrodę dla Tłumacza, którą stanowią: statuetka i nagroda finansowa w wysokości 20 tys. zł.