Anikó Polgár

Anikó Polgár, Węgry. Przekład: Anna Górecka

Archeolożka w czółenkach

Głównym motywem książki poetyckiej Archeolożka w czółenkach jest wspólnotowe doświadczenie kobiet. Anikó Polgár mówi o nim, odwołując się do bohaterek mitologii greckiej i rzymskiej, które jednak przedstawia w niekonwencjonalny sposób: w ich ludzkim, cielesnym wymiarze. One również rodzą, karmią, cierpią, tyle że we współczesnej scenerii. Mężczyzn zaś w tym uniwersalnym, ponadczasowym świecie reprezentują mityczni bogowie – Zeus, Dionizos, Hermes, Wulkan, których Polgár także uczłowiecza. Te przesycone ironią, zabawne wiersze dzielą się z czytelnikiem lekko sformułowaną, a przy tym śmiałą refleksją nad istotą ludzkiej godności i wolności.

Książka dostępna na terytoria.com.pl oraz w Instytucie Kultury Miejskiej (Długi Targ 39/40, Gdańsk).

O wierszach Anikó Polgár: Kinga Młynarska (portal Szuflada), Karolina Baran (portal Bookeriada)

Uniwersalne i niezmienne, recenzja Beaty Kobierowskiej

Wybór wierszy

O poetce

Anikó Polgár

Poetka, historyk literatury, tłumaczka. Urodziła się w 1975 r. w mieście Šaľa w Słowacji. Ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Komeniusa w Bratysławie. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze. Jest autorką dwóch książek poetyckich: Troja, te feltört dió (Trojo, ty rozłupany orzechu) z 1998 r. i Régésznő körömcipőben (Archeolożka w czółenkach, 2009 r.), wielu prac naukowych, esejów poświęconych literaturze antycznej (m.in. monografii Catullus noster) oraz współczesnej. Tłumaczy z łaciny i greki, z języków: fińskiego, słowackiego i czeskiego. Do najważniejszych jej dokonań translatorskich należą Illatos kenőcsök háza. A középkori latin költészet gyöngyszemei (Dom wonnych maści. Perły średniowiecznej literatury łacińskiej, wspólnie z Zoltánem Csehym) oraz tom listów Filostrata Erósz szárnyai. Ógörög szerelmes levelek (Skrzydła Erosa. Starogreckie listy miłosne). Zajmuje się także tematyką przekładu literackiego, której poświęciła książkę Ráfogások Ovidiusra (Zamachy na Owidiusza). Mieszka w mieście Dunajská Streda.

Anikó Polgár jest nominowana do Nagrody Europejski Poeta Wolności za tomik Régésznő körömcipőben (Archeolożka w czółenkach) z 2009 roku.

Fot. Bogna Kociumbas

O tłumaczce

Anna Górecka

Tłumaczka z węgierskiego, redaktorka. Studiowała filologię węgierską na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała m.in. w wydawnictwie Nasza Księgarnia i w Katedrze Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadziła zajęcia z literatury. Od 1997 r. należy do zespołu redaktorów miesięcznika „Literatura na Świecie”. Tłumaczy zarówno poezję, jak i prozę. Do najważniejszych jej przekładów należą powieści: Dudni kamień dudni Istvána Szilágyego (2001 r.), Podróż wokół mojej czaszki Frigyesa Karinthyego (2008 r.), Poeta ze smalcu Ottó Tolnaiego (2012 r.).