stratanowski-219x300W druku ukazał się kolejny z siedmiu tomów nominowanych do Nagrody Europejskiego Poety Wolności 2016 – Graffiti Siergieja Stratanowskiego w tłumaczeniu Adama Pomorskiego. Zbiór ukazał się  nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria oraz Instytutu Kultury Miejskiej.

Pochodzący z Rosji Siergiej Stratanowski jest poetą i krytykiem literackim. Jest jednym z najważniejszych działaczy samizdatu, z którym współtworzył czasopisma „37”, „Czasy” oraz „Siewiernaja Poczta”. Międzynarodowe uznanie zdobył za sprawą almanachu „Apołłon – 77” z 1977 r. Został uhonorowany wieloma nagrodami, m.in. Carskosielską Nagrodą Artystyczną, Nagrodą im. Mikołaja Gogola, Nagrodą im. Giuseppe Carducciego oraz Nagrodą VIII Międzynarodowego Biennale Poetów „Żywa legenda” w Moskwie. Należy do Związku Pisarzy Sankt-Petersburga, Rosyjskiego PEN Clubu. Jest stypendystą Fundacji im. Josifa Brodskiego. Stratanowski do dziś pozostaje zaangażowany politycznie i otwarcie sprzeciwia się agresywnej polityce Rosji.

Adam Pomorski jest krytykiem literackim, eseistą, poetą i tłumaczem. Przekładał takich znamienitych pisarzy jak Fiodor Dostojewski, Thomas Stearns Eliot, Johann Wolfgang von Goethe, Reiner Maria Rilke. Od 2010 r. jest prezesem polskiego oddziału PEN Clubu. Jest laureatem szeregu znaczących nagród, Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Nagrody PEN Clubu, Nagrody Ministra Kultury. Jest członkiem jury Nagrody Mediów Publicznych w dziedzinie literatury pięknej COGITO.


Wszystkie tomy z serii Europejski Poeta Wolności są dostępne w sprzedaży w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, na stronie Empiku oraz wydawnictwa słowo/obraz terytoria.

Zobacz wywiad z tłumaczem Graffiti, Adamem Pomorskim.

Pełen opis tomu na stronie Europejskiego Poety Wolności.