19 kwietnia podczas uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności przewodniczący jury, Krzysztof Czyżewski, wygłosił laudację dla tegorocznych laureatek. Zapraszamy do zaponania się z jej treścią.

„Ósma edycja Nagrody Europejskiego Poety Wolności przebiegała pod znakiem wybitnych osobowości poetyckich, nowych horyzontów rozumienia wolności i miejsca poezji w świecie oraz wysokiej rangi kunsztu translatorskiego”, zaczął Krzysztof Czyżewski, wspominając kolejno wszystkie nominowane tomy.

Po czym skupił się na poezji laureatki, mówiąc m.in.: „Trudno odmówić racji Aleksandrze Wojtaszek, gdy stwierdza, że w poezji Monika Herceg gra o najwyższe stawki. Jej wiersze doskonale wyczuwają moment przełomu, w którym erozji ulega wiele narracji o świecie, za którymi stała siła propagandy, armii i bogactwa. Jesteśmy świadkami radykalnej zmiany w stosunku do opowieści o cywilizowaniu barbarzyńców, o Rosji czy Izraelu, o współzależności rozwoju technologicznego z dobrym życiem. Historię piszą zwycięzcy – słyszeliśmy od klasyków. Do czasu – zdaje się mówić Monika Herceg. Nie jest to jednak z jej strony pocieszenie, raczej świadomość odpowiedzialności i ryzyka związanych z tworzeniem alternatywnej opowieści, możliwie wolnej od zakłamania i przekraczającej opłotki plemiennych podziałów kulturowych.”

Zachęcamy do przeczytania pełnego tekstu laudacji.