YOU MUST NEVER SLEEP UNDER A MAGNOLIA

when the tree begins to flower
like a glimpse of


Flesh


when the flower begins to smell
as if its roots have reached

the layer of
Thirst upon the
unsealed jar of
Joy
Alice, you should
never sleep under
so much pure pale

so many shriek-mouthed blooms

as if Patience
had run out of


Patience

NIGDY NIE KŁADŹ SIĘ SPAĆ POD MAGNOLIĄ

kiedy drzewo zaczyna kwitnąć
jakby błysło


Ciało


kiedy kwiat zaczyna pachnieć
jakby korzenie dosięgły

warstewki
Pragnienia na
niezamkniętym słoju
Radości
Alice, nie kładź się
nigdy spać pod
taką masą czystej bieli

tyloma krzyczącymi ustami kwiatów

jakby Cierpliwość
całkiem straciła


Cierpliwość