Wydział Filologiczny UG ogłasza nabór kandydatów na trzyletnie dzienne (licencjackie) studia Sztuka kreatywnego pisania. Kierunek to nowa oferta na trójmiejskim rynku akademickim adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość z kulturą pisma, dla ludzi z literacką wrażliwością, wyobraźnią i przekonaniem, że umiejętność biegłego posługiwania się słowem jest i będzie pożądaną wartością.

Zajęcia na sztuce kreatywnego pisania mają pomóc przyszłym twórcom poznać i zrozumieć mechanizmy współczesnego rynku wydawniczego i stworzyć warunki dla własnego rozwoju na polu literatury pięknej, eseistyki i krytyki literackiej. Absolwenci tego kierunku nabędą także umiejętności pozwalające odnaleźć się w wielu miejscach, w których liczy się twórczy potencjał – w mediach elektronicznych i tradycyjnych, w instytucjach kultury i agencjach marketingowych.

Podstawą dla opanowania sztuki słowa jest kultura literacka. Na program studiów składają się więc zajęcia z kanonu literackiego, w ramach których studenci będą mogli porozmawiać o dawnych i współczesnych arcydziełach literatury polskiej i światowej, zaś na ćwiczeniach z literatury najnowszej zapoznają się z aktualnymi bestsellerami i trendami na rynku książki.

Plan studiów jest dostosowany do współczesnych realiów, w których dominującą pozycję zajmują zjawiska z kręgu kultury popularnej. Stąd przewidziane są w nim przedmioty poświęcone literaturze gatunkowej – reportażowi, kryminałowi, horrorowi i fantastyce, komiksowi i powieści graficznej czy też książce dla dzieci i młodzieży. Ważnym i niezbędnym uzupełnieniem pozostają zajęcia o kinie, teatrze oraz grach komputerowych. Szeroki profil humanistyczny zapewnią zaś absolwentowi przedmioty dotyczące dziejów filozofii, estetyki oraz współczesnych teorii kulturowych.

Studentów, oprócz obligatoryjnych warsztatów literackich rozwijających stylistykę, wprowadzających w zasady kompozycyjne definiujące różne gatunki, czekają cztery cykle zajęć mistrzowskich z twórcami o znaczącym dorobku, którzy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem i myśleniem o literaturze. Osobisty kontakt z uznanymi autorami pozwoli spojrzeć całościowo na proces tworzenia, inspirować się ich dokonaniami we własnych przedsięwzięciach.

Wiadomości o prawie autorskim i wydawniczym, ogólnopolskim i regionalnym rynku wydawniczym, o zasadach marketingu książki oraz znajomość prawidłowości rządzących współczesnym życiem literackim dostarczą absolwentowi narzędzi umożliwiających świadome i kompleksowe planowanie ścieżki twórczo-zawodowej i budowanie własnej marki w przestrzeniach kultury pisma.

W programie studiów istotne miejsce zajmują ćwiczenia z copywritingu, kultury nowych mediów. Absolwenci nabędą również umiejętności w zakresie edytorstwa, składu komputerowego oraz publikowania tekstów użytkowych w Internecie.

Studia sztuki kreatywnego pisania pozwolą ich użytkownikom nawiązać znajomości i przyjaźnie z osobami z branży literackiej oraz dadzą możliwość współtworzenia projektów związanych z promocją i popularyzacją literatury. W ramach uniwersytetu możliwa będzie realizacja własnych ambicji i zainteresowań w kołach naukowych, wydziałowych czasopismach i studenckich almanachach, zaś dzięki stałej współpracy z miastem Gdańsk i programem „Gdańsk Miasto Literatury” studenci będą mogli też stawiać pierwsze kroki i aktywizować się poza murami uczelni – w obrębie wybrzeżowych środowisk twórczych. Realizowane w ramach siatki praktyki zawodowe odbywać się będą m. in. w trójmiejskich instytucjach kultury.

Profil kierunku daje szansę na indywidualne podejście do studenta i monitorowanie jego postępów przez cały cykl kształcenia. Studenci będą mieli możliwość stworzenia i zredagowania pod opieką tutora własnych tekstów z zakresu literatury pięknej, eseju, krytyki literackiej lub literaturoznawstwa. Sztuka kreatywnego pisania daje wolność dyskusji, szlifowania sztuki interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury, dyskutowania i omawiania własnych utworów w gronie koleżanek i kolegów z roku oraz wykładowców. Ten miks młodości, świeżości pomysłów z doświadczeniem i kompetencją zapewni nie tylko nabywanie wiedzy, ale także radość studiowania. Serdecznie zapraszamy!

Kryteria kwalifikacyjne: konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty, opłata rekrutacyjna, progi punktowe – zobacz TU.

Terminy rekrutacji:
Zakończenie rejestracji: 12 lipca 2023 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: 17 lipca 2023 r.
Ogłoszenie listy kandydatów: 19 lipca 2023 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych: 25 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów od 6 lipca, pon. – pt.: 10:00-14:00 Wydział Filologiczny, Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, pok. 355, 80-308 Gdańsk

Strona FB kierunku

Program studiów – siatka zajęć: