Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej ogłaszają otwarty nabór zgłoszeń do 8. edycji Nagrody Europejski Poeta Wolności. Nagroda przyznawana jest od 2010 roku poetom i poetkom europejskim oraz ich tłumaczom i tłumaczkom na język polski. Celem Nagrody jest popularyzacja i prezentowanie współczesnej poezji europejskiej o wybitnych walorach artystycznych, w której podejmowany jest temat wolności – jeden z najistotniejszych dla współczesności.

Spośród otrzymanych zgłoszeń Jury Nagrody wybierze maksymalnie sześcioro finalistów. Zbiory wierszy nominowanych twórców zostaną przetłumaczone na język polski i opublikowane w ramach serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności – Nominacje.  Laureatów Nagrody poznamy wiosną 2024 roku. Nagrodzony poeta lub poetka otrzyma statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł, a tłumacz, tłumaczka lub tłumacze wyróżnionego tomu – statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.

Poeci i poetki mogą być zgłaszani do konkursu wyłącznie przez tłumaczy i tłumaczki, którzy podejmą się przekładu ich twórczości na język polski. W edycji 2022-2024 przyjmowane będą zgłoszenia poetów i poetek tworzących w następujących językach i ich odmianach:
bułgarski;
chorwacki oraz gwary kajkawskie i czakawskie;
fiński;
francuski oraz języki franko-prowansalski i prowansalski (oksytański) i dialekty romańskie;
łotewski;
niderlandzki (flamandzki, holenderski) oraz języki fryzyjski i afrikaans;
portugalski;
romski (romani) oraz wszystkie jego dialekty i pogadialekty.

Zgłoszenia zawierające m.in. przekłady 5-8 wierszy przesyłać należy do 30 września 2022 do Biura Nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej.

Szczegóły dot. edycji 2022-204 dostępne są TU.