Jak to jest być tłumaczem? A tłumaczem poezji? Kim są, jakie mają przyzwyczajenia i pasje tłumacze, których poznamy na festiwalu? Sylwetki nominowanych przybliża w krótkich rozmowach Justyna Czechowska. Wywiady są dostępne na kanale youtube Europejskiego Poety Wolności.

Danuta Cirlić-Straszyńska, tłumaczka literatury z obszarów krajów byłej Jugosławii, początkowo Lidiję Dimkovską poznała jako autorkę prozy – przełożyła jej powieść Ukryta kamera. Czy praca nad prozą pomogła tłumaczce w pracy nad poezją Dimkovskiej? Czym jest wolność dla poetki?