Międzynarodowy Festiwal Literatury „Europejski Poeta Wolności” odbył się w Gdańsku w dniach 23-25 marca 2018 roku. Od pięciu lat Festiwal towarzyszy wręczeniu Nagrody Literackiej Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności”. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja zjawisk poetyckich, które podejmują jeden z najistotniejszych dla współczesności tematów – temat wolności, a jednocześnie charakteryzują się wybitnymi wartościami artystycznymi. Laureatami Nagrody w 2018 roku zostali Linda Vilhjálmsdóttir (Islandia) i tłumacz Jacek Godek za tom Wolność.

Zapraszamy do obejrzenia migawek z Festiwalu i Gali wręczenia Nagrody.