Organizatorzy Nagrody Europejski Poeta Wolności z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci Menno Wigmana, niderlandzkiego poety nominowanego do tego tytułu. Dla nas, dla Gdańska, organizatora konkursu Europejski Poeta Wolności, wiadomość ta stanowi źródło prawdziwego bólu.

Wywołuje też niestety konsekwencje prawno-organizacyjne, o których zmuszeni jesteśmy poinformować.

Regulamin Nagrody Europejskiego Poety Wolności w §1 ust. 6 stanowi: „Laureatem Nagrody może zostać żyjący poeta”. Dodatkowo, w §4 ust. 3 Regulaminu zawarta została zasada, zgodnie z którą, jeżeli Laureatem zostaje pisarz zagraniczny, Nagroda dla Tłumacza przypada tłumaczowi tomu Laureata.

Z uwagi na przywołane wyżej postanowienia Regulaminu, Menno Wigman nie będzie mógł być brany pod uwagę w wyborze laureata Nagrody Europejski Poeta Wolności, a tłumacze jego tomu „Na imię mi Legion”: Barbara Kalla i Adam Wiedemann nie będą mogli być brani pod uwagę w wyborze Laureata Nagrody dla Tłumacza.

Organizatorzy wyrażają szczere ubolewanie z tego powodu.

Mamy jednak nadzieję, iż mimo tych tragicznych okoliczności, prezentowana polskiemu czytelnikowi twórczość Menno Wigmana spotka się z należnym jej zainteresowaniem. Tom, wydany w ramach serii książek nominowanych do Nagrody EPW, zostanie zaprezentowany publiczności gdańskiego Festiwalu podczas spotkania z tłumaczami: Barbarą Kallą i Adamem Wiedemannem w dniu 25 marca 2018 roku. Znajdzie się także na półkach księgarni.

Organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowanie Barbarze Kalli i Adamowi Wiedemannowi, iż mimo powstałych okoliczności, zechcieli przyjąć zaproszenie na Festiwal. To dzięki ich dziełu translatorskiemu i zaangażowaniu poezja Menno Wigmana będzie z nami w Gdańsku.

 

Instytut Kultury Miejskiej