Przekonaj się, jak bogata jest nowa poezja polska! Podczas 5. edycji festiwalu Europejski Poeta Wolności będziemy gościć m.in. Urszulę Kozioł i Krystynę Dąbrowską, których zobaczymy na Konfrontacjach.

Ideą Konfrontacji są spotkania w parach poetów różnych generacji, reprezentujących odmienne szkoły poetyckie oraz inny sposób patrzenia na poezję i jej społeczną czy kulturową funkcję. Pierwszym takim spotkaniem będzie moderowana przez Piotra Śliwińskiego konfrontacja Marcin Sendeckiego i Piotra Matywieckiego. Natomiast w niedzielę zapraszamy na konfrontację Krystyny Dąbrowskiej i Urszuli Kozioł.

Krystyna Dąbrowska obserwuje świat z dystansu, podgląda go i kontempluje, komentując go z lakonicznym humorem. Ciekawość oraz próba zrozumienia poprzez opis i fotograficzną wręcz rejestrację zarówno świata zewnętrznego jak i wewnętrznego krajobrazu ludzkiej natury to główny temat jej twórczości.

Konfrontację rozumiemy jako dialog, który doprowadzi nas do znalezienia miejsc wspólnych w świato- i poezjopoglądzie rozmówców, uwypuklając tym samym uniwersalne cechy wiersza, niezależne od jego estetyki oraz ideowego rodowodu.

Urszula Kozioł była zaliczana do grona najciekawszych debiutantów po Październiku 1956, nazywano ją „wybitnym zjawiskiem poetyckim”. Niemniej twórczość wrocławskiej poetki trwa w obiegu stosunkowo elitarnym. Może jednak wypadałoby dodać: na szczęście. Wciąż można ją odkrywać na nowo, czytać dokładniej, odnajdując zapoznane wartości. Należą do nich: typ wyobraźni, poetycka samoświadomość oraz ironiczna elegijność.

Krystyna Dąbrowska – ur. w 1979 r. Poetka, eseistka, tłumaczka. Z wykształcenia graficzka po warszawskiej ASP. Autorka tomików wierszy Biuro podróży (2006), Białe krzesła (2012), Czas i przesłona (2014). Laureatka Nagrody Kościelskich (2013) i Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (ex aequo z Łukaszem Jaroszem, 2013). Jej wiersze były tłumaczone na kilkanaście języków i publikowane w zagranicznych pismach literackich (m. in. w Harper’s Magazine, The Threepenny Review, Ploughshares, The Los Angeles Review, Akzente, Sinn und Form, Manuskripte). Szkice krytyczne publikuje w „Literaturze na Świecie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Kulturze Liberalnej”. Przekładała m.in. wiersze W. C. Williamsa, W. B. Yeatsa, Thomasa Hardy’ego, Thoma Gunna, Charlesa Simica, listy Elizabeth Bishop i Roberta Lowella. W 2017 ukazał się wybór jej wierszy po włosku La faccia del mio vicino w przekładzie Leonardo Masiego. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Urszula Kozioł – poetka, prozaiczka, felietonistka, autorka form dramatycznych, w tym inscenizacji dla dzieci oraz monodramów. Urodziła się w 1931 w Rakówce pod Biłgorajem, na Lubelszczyźnie. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Od czasu studiów zamieszkała we Wrocławiu. Debiut książkowy Urszuli Kozioł miał miejsce w 1957 roku, co pozwala identyfikować ją z tzw. pokoleniem „Współczesności”. Poetka od lat współpracuje z wrocławskim miesięcznikiem „Odra”, zaś od 1972 sprawuje w nim stanowisko kierownika działu literackiego. Urszula Kozioł była wielokrotnie nagradzana. Wśród przyznanych jej laurów warto wymienić Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1965), Nagrodę Fundacji Kościelskich (1969) i Nagrodę Główną Śląską Dolnej Saksonii (1997). Poetka została ponadto uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi (1974) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981). W roku 2006 jej książkę Supliki nominowano do nagrody literackiej Nike, jak również do Śląskiego Wawrzynu Literackiego. Ponownie w roku 2008 była nominowana do Nagrody Literackiej Nike za tomik Przelotem. Wreszcie w roku 2011 Urszula Kozioł otrzymała nagrodę Silesiusa za całokształt pracy twórczej. W 2015 roku jej kolejny tomik, Klangor nominowany był do Nagrody Literackiej Nike. Otrzymała za niego również nominację do nagrody poetyckiej „Orfeusz” oraz Nagrodę Literacką m. st. Warszawy.


Konfrontacje
Renata Dąbrowska vs. Urszula Kozioł
moderuje: Zofia Król
Instytut Kultury Miejskiej, 25 marca, 16:30

Sprawdź program Festiwalu >>