Od 2010 roku Nagroda i Festiwal Europejski Poeta Wolności stanowią dla Miasta Gdańska i Instytutu Kultury Miejskiej wyjątkową okazję do promocji europejskiej poezji. Dzięki temu, do tej pory, w polskim obiegu literackim znalazły się tomy twórców z 46 europejskich krajów. 14 lipca rozpoczyna się pierwszy otwarty nabór do kolejnej edycji Nagrody. Jej laureaci otrzymają 100 000 zł (poeci) oraz 20 000 zł (tłumacze). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października b.r., a szczegółowy harmonogram oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.europejskipoetawolnosci.pl/nabor-epw2022

Wraz z zakończeniem obecnej, szóstej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności (2018-2020), zamkniemy pierwszy cykl Nagrody, który pozwolił na wydanie tomów z niemal wszystkich państw europejskich. Gdańsk jest jedynym polskim miastem, które zbudowało kolekcję poezji z całego naszego kontynentu, a Nagroda EPW znalazła trwałe miejsce na europejskiej mapie wyróżnień literackich.

Sześć edycji Nagrody dało szansę na odkrycie twórców, którzy w przeważającej większości nie byli wcześniej tłumaczeni na język polski. Kolekcja tomów pokazuje jak ciekawa i różnorodna – oraz wciąż mało znana w Polsce – jest europejska poezja. Przy wyborze literatury, którą wydajemy i promujemy kierujemy się wartościami jakie z sobą niesie poezja – zgodnie z tą zasadą będziemy dalej rozwijać festiwal i serię wydawniczą. Budowanie kolekcji wokół pojęcia wolności to okazja do rozmów nie tylko z poetami – chcemy bowiem, by festiwal był interdyscyplinarną przestrzenią rozmowy oraz kontaktu twórców i odbiorców – opowiada Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej.

Wraz z nowym cyklem zmodyfikowane zostały zasady konkursu. Dotąd podstawowym kryterium zgłaszania poetów i poetek był kraj ich pochodzenia, obecnie zaś obowiązywać będzie kryterium języka. Ta zmiana wynika ze świadomości, że twórców znacznie bardziej definiuje język, w którym tworzą niż miejsce zamieszkania czy obywatelstwo.

Zgłoszenia poetów i poetek tworzących w językach obcych mogą przesyłać tłumacze i tłumaczki literatury specjalizujący się w danym języku, natomiast zgłoszeń polskich twórców mogą dokonywać wydawnictwa i inne podmioty publikujące poezję. W nowym cyklu Nagrody Europejski Poeta Wolności możliwe są zgłoszenia zarówno całej twórczości (zakładające dokonanie przez tłumaczy autorskich wyborów poezji danego twórcy), jak i pojedynczych, już opublikowanych tomów.

W 2020 roku (zgłoszenia do Nagrody, która zostanie przyznana w 2022 roku) rozpatrywane będą utwory poetów i poetek piszących w następujących językach (a także wszystkich ich istniejących formach i dialektach): język albański, język czeski, język estoński, język niemiecki oraz języki górno- i dolnołużycki, język polski oraz język kaszubski, język norweski oraz języki saamskie (lapońskie) i język kweński, język słoweński, język ukraiński.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2022 upływa 30 października 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem: info@europejskipoetawolnosci.pl oraz pisemnie pod adresem: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Laureaci zostaną wyłonieni podczas Festiwalu Europejski Poeta Wolności w Gdańsku wiosną 2022 roku.

Jury Nagrody: Krzysztof Czyżewski (przewodniczący Jury), Paweł Huelle, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska, Olga Tokarczuk. Se-kretarzem Nagrody jest Andrzej Jagodziński.

Dotychczasowi laureaci i laureatki: 2010 – Uładzimir Arłow – Białoruś (w przekła-dzie Adama Pomorskiego), 2012 – Durs Grünbein (Niemcy) i jego tłumacz Andrzej Kopacki, 2014 – Dorta Jagić (Chorwacja) i jej tłumaczka Małgorzata Wierzbicka, 2016 – Ana Blandiana (Rumunia) i jej tłumaczka Joanna Kornaś-Warwas, 2018 – Linda Vilhjálmsdóttir (Islandia) i jej tłumacz Jacek Godek.