Antologia „O nich tutaj” to swoista encyklopedia przygód języka złożona z najżywszych szkiców o przekładzie i języku drukowanych w „Literaturze na Świecie”. Zawiera 40 szkiców pióra 25 autorek i autorów. Najdawniejszy tekst ukazał się w piśmie w 1984 roku, szkic ostatni w roku 2015. – Takiej książki po polsku jeszcze nie było – mówi Piotr Sommer, redaktor „O nich tutaj”. Dyskusja o przekładzie z Piotrem Sommerem i Andrzejem Kopackim prowadzona przez Grzegorza Jankowicza jest częścią programu Festiwalu Europejski Poeta Wolności. Zapraszamy 18 marca o godz. 19.30 do sieni Instytutu Kultury Miejskiej.

EPW_2014_2

Jedną z głównych ról na Festiwalu Europejski Poeta Wolności odgrywają tłumacze poezji, dlatego podczas tego wydarzenia nie może zabraknąć tematu przekładu literackiego. W rozmowie z Piotrem Sommerem i Andrzejem Kopackim, wybitnymi tłumaczami i redaktorami miesięcznika „Literatura na Świecie”, będziemy rozmawiać o istocie przekładu, o zadaniach tłumacza i o kondycji polskiej translatologii. Pretekstem do rozmowy będzie antologia „O nich tutaj” pod redakcją Piotra Sommera.

– Wybór szkiców uwzględnia zróżnicowane intonacyjnie świadectwa myślenia o transferze językowym oraz zarysowuje swego rodzaju filozofię i praktykę przekładową, jaka od lat formowała się w zespole „Literatury na Świecie” – mówi Piotr Sommer, redaktor antologii.

W książce znajdziemy teksty m. in.: Jana Gondowicza, Jerzego Jarniewicza, Magdy Heydel, Marii Dąbrowskiej-Partyki, Piotra Pazińskiego, Marcina Szustra czy Ryszarda Engelkinga. Łącznie jest to 40 szkiców podzielonych na trzy części: Ogóły, Szczegóły i Brokuły (w tych ostatnich znajdziemy m.in. tekst Pära Sommarkvista „Nasi polscy poeci szwedzcy”).

– Antologia przynosi dobrą nowinę – że są przekłady lepsze i gorsze. I trochę wieści o tym, dlaczego jeden przekład jest lepszy albo bardziej nośny od drugiego. I jakimi to sposobami można owej różnicy doświadczyć, czy wręcz dociec – i co z niej wynika. Mówi też o ekscytacji literaturą. Może się przysłużyć jako swego rodzaju podręcznik słuchu literackiego, wrażliwości językowej, a nawet pisania o tej szczególnej postaci emocjonalnego przeniesienia, które wiąże się z przekładem dzieł literackich – zapowiada Piotr Sommer.

Zobacz program Festiwalu Europejski Poeta Wolności >>