A SHORT STORY OF FALLING

It is the story of the falling rain
to turn into a leaf and fall again


it is the secret of a summer shower
to steal the light and hide it in a flower


and every flower a tiny tributary
that from the ground flows green and momentary


is one of water’s wishes and this tale
hangs in a seed-head smaller than my thumbnail


if only I a passerby could pass
as clear as water through a plume of grass


to find the sunlight hidden at the tip
turning to seed a kind of lifting rain drip


then I might know like water how to balance
the weight of hope against the light of patience


water which is so raw so earthy-strong
and lurks in cast-iron tanks and leaks along


drawn under gravity towards my tongue
to cool and fill the pipe-work of this song


which is the story of the falling rain
that rises to the light and falls again

KRÓTKA HISTORIA O PADANIU

To jest historia z padającym deszczem
co staje się listkiem potem pada jeszcze


to tajemnica nagłych ulew w lecie
które kradną światło by je ukryć w kwiecie


a wszystkie kwiaty to drobne dopływy
każdy tryska z ziemi zielony znikliwy


jest jednym z życzeń wody a ta opowiastka
wisi w owocni mniejszej od naparstka


obym ja która mijam nabrała dość wprawy
by mijać tak jak woda czysto po źdźble trawy


by znaleźć blask słoneczny skryty pod wierzchołkiem
pnącą się kroplę która staje się nasionkiem


wtedy być może woda doda mi pewności
ciężką nadzieję przeważę lekką cierpliwością


woda tak ziemią silna i taka surowa
w żeliwnych zbiornikach się chowa wypływa


grawitacja ją ściąga na mój język giętki
tu stygnie i napełnia rurki tej piosenki


która jest historią z padającym deszczem
co wznosi się ku górze potem pada jeszcze