Instytut Kultury Miejskiej zakończył nabór do programu Rezydencji Literackich 2024. Siedem osób będzie mogło zrealizować swoje projekty literackie w Gdańsku. W tym roku będą to: Yulia Artemova (Białoruś), Ivan Baidak (Ukraina), Olga Kukuła (Ukraina) oraz z Polski Urszula Jabłońska, Juliusz Pielichowski, Katarzyna Roman-Rawska i Piotr Sobolczyk. Wśród nich aż trzy osoby twórczo związane są z poezją.

Program Rezydencji Literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym, Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie, Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.  Projekt skierowany jest do tłumaczy i tłumaczek literatury, autorów i autorek z Polski, Białorusi i Ukrainy, a także osób działających w obszarze badań kultury. Z ponad siedemdziesięciu zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła siedem osób, które w Gdańsku zrealizują swoje projekty literackie. Każda z nich liczyć może na wsparcie merytoryczne, logistyczne, optymalnewarunki pracy oraz honorarium.

Projekt przewiduje trzy rodzaje pobytów rezydencyjnych. Na pierwszy z nich, czyli rezydencję dla osób autorskich, zaprosiliśmy pięć osób. Z Polski będą to pisarka, tłumaczka, publicystka Katarzyna Roman-Rawska oraz reporterka i pisarka – Urszula Jabłońska. Z Ukrainy i Białorusi do Gdańska przyjadą: Olga Kukuła – ukraińska poetka, feministka oraz aktywistka społeczna, Ivan Baidak – ukraiński pisarz i poeta oraz białoruska pisarka Yulia Artemova.

Rezydencja humanistyczna, skierowana do osób związanych z badaniami kultury, dotyczy pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion. W tym roku będzie to pracujący w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Piotr Sobolczyk.

Gościem rezydencji skoncentrowanej na przekładzie literackim będzie Juliusz Pielichowski, poeta i tłumacz z języka angielskiego. W swoim dorobku ma przekłady dzieł takich twórców jak Zygmunt Bauman, W.E. Auden, T. S. Eliot, Joseph Conrad, Henry David Thoreau, Elisabeth Bishop. Jest również autorem tomików poezji „Czarny organizm” i „Przeciwwiersze”.