Aivaras Veiknys, ur. 1983 w Elektrenach, Litwa. Poeta i dziennikarz. Studiował zarządzanie nieruchomościami na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina. Pracował jako dziennikarz w litewskim dzienniku „Respublika”, był reporterem w Afganistanie.

epoka kamienia

 

kamienie są jak ludzie – mawiał –

każdy ma swoje ukryte życie,

niezniszczalną jak ziemia pamięć…

……………………………………………………pamiętam,

 

mocne i piękne wyrastały ogrodzenia –

warte tych wszystkich nagród, które stopniowo

przepuszczał…

 

mój ojciec był silnym kamieniarzem,

znacznie silniejszym od tych, z którymi mnie

porównują tępi krytycy –

 

ciężki jak te jego kamienie,

może nawet cięższy od całej ich przyczepy, załadowanej

na kamienisku gdzieś pod Birżami…

 

dwa zawsze nosił w kieszeniach spodni –

poczerniałe i twarde, wielkości pięści,

nie daj Bóg, jeśli je wyciągnął…

 

mój ojciec, którego już nie ma, wciąż jest kamieniem

węgielnym w surowym kamiennym świecie –

tyle w swoim życiu zbudował,

 

tyle zburzył.


Przekład: Izabela Korybut-Daszkiewicz

Tłumaczka literatury litewskiej i rosyjskiej. Ukończyła polonistykę i lituanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w redakcji „Literatury na Świecie”, była lektorem języka polskiego w Tbilisi (Gruzja) i Biszkeku (Kirgistan). W jej przekładzie ukazały się m. in. następujące książki: Moja walka bambino Herkusa Kunčiusa, Trzy sekundy nieba Sigitasa Parulskisa, Pochowajcie mnie pod podłogą Pawła Sanajewa, Bibliotekarz Michaiła Jelizarowa, ​Silva rerum Kristiny Sabaliauskaitė.

Tłumaczyła wiersze litewskich poetów: Marcelijusa Martinaitisa, Aidasa Marčėnasa, Sigitasa Parulskisa, Gintarasa Grajauskasa, Aivarasa Veiknysa i in. Przygotowała numer litewski „Literatury na Świecie” (nr 1–2, 2005).