W 2016 roku, oprócz siedmiorga twórców nominowanych do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, gościliśmy również poetów sieci Versopolis z Macedonii, Hiszpanii, Chorwacji, Słowenii i Walii. Podczas Festiwalu Europejski Poeta Wolności zobaczyliśmy i usłyszeliśmy ich podczas wieczoru głośnego czytania poezji w trzynastu językach narodowych, a także Uniwersytetu Poezji.

Z okazji festiwalu wydaliśmy też wybory wierszy poetów i poetek Versopolis.  Zapraszamy do lektury! 

 

Śnić to odgadywać przeszłość

_________

Paula Bozalongo urodziła się w 1991 r. w Grenadzie (Hiszpania). Studiuje architekturę na Politechnice Madryckiej. Jej debiutancki zbiór wierszy Diciembre y nos besamos (Grudzień a my się całujemy, 2014) zdobył w 2015 r. nagrodę Mosty Strugi oraz nagrodę poetycką Hyperion. Wiersze Bozalongo publikowano w czasopismach literackich w Hiszpanii i na świecie.

Przekład: Marcin Kurek. Urodzony w 1970 r. poeta, eseista, tłumacz. Laureat Nagrody im. Kościelskich i Nagrody „Literatury na Świecie”, dwukrotny członek zespołu tłumaczy nagrody Europejski Poeta Wolności. Pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jest felietonistą „Magazynu Wrocław”, lokalnego dodatku do „Gazety Wyborczej”. Mieszka we Wrocławiu.

 

Za ogrodem

_________

Goran Čolakhodžić urodził się w 1990 r. w Zagrzebiu. Od 1996 r. mieszka w Samoborze, małym mieście na zachód od Zagrzebia. Student na Wydziale Humanistyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. Pisze wiersze i prozę, jego manuskrypt Na kraju taj vrt (W końcu,
ogród) otrzymał Nagrodę Gorana dla Młodego Poety (2015). Od tamtej pory publikował swoje wiersze w kilku chorwackich czasopismach
kulturalno-literackich, m.in. w Zarez, Poezija i Vijenac, a także na portalu internetowym Strane. Kilka jego wierszy ukazało się w rumuńskim magazynie literackim Poesis internaţional. We wrześniu 2015 r. Čolakhodžić otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszy sonet na Festiwalu Petrarki.

Przekład: Dorota Jovanka Ćirlić (właśc. Mentzel). Tłumacz literatury pięknej, redaktor i publicystka. Debiutowała jako tłumacz literatur byłej Jugosławii w 1978 r. Od 1977 r. nieprzerwanie pracuje w miesięczniku teatralnym „Dialog”, gdzie zajmuje się polską dramaturgią oraz teatrem bałkańskim. Współpracowała bądź współpracuje z czołowymi czasopismami polskimi. W „Gazecie Wyborczej” przez trzy lata była redaktorem w dziale kultury. W 1998 r. otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” za najlepszy przekład w dziedzinie dramaturgii,
w 2013 nagrodę za całokształt pracy translatorskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przetłumaczyła ponad trzydzieści książek prozatorskich i tyleż sztuk teatralnych. Od czasu do czasu podejmuje się tłumaczenia poezji.

Alfabet znaków

_________

Veronika Dintinjana urodziła się w 1977 r. Publikowała w czasopismach: „Stony Thursday”, „Banipal”, „Mentor”, „Literatura”, „Sodobnost”, „Nova revija”, „Dialogi”, „Poetikon”, „Lirikon” i „Apokalipsa”. W 2008 r. zwyciężyła w Turnieju Poetyckim w Mariborze i VI edycji poetyckiego slamu w Lublanie. Za swój pierwszy tomik Rumeno gori grm forzicij (Żółto płonie krzak forsycji, 2008) otrzymała nagrodę za Najlepszą Książkę Roku na 24. Słoweńskich Targach Książki. Jej utwory tłumaczono na niemiecki, włoski, francuski, chorwacki, serbski, galisyjski, niderlandzki i angielski. Przekładała wiersze Louise Glück, Denise Levertov i Ciarana O’Driscolla oraz eseje Ursuli K. Le Guin. Jako tłumaczka interesuje się dwudziestowieczną i najnowszą poezją północnoamerykańską i irlandzką. Jest założycielką Towarzystwa Sztuk i Literatury Kentaver, organizuje także festiwal Mlade rime, odbywający się w Lublanie. Drugim powołaniem Dintinjany jest medycyna.

Przekład: Joanna Pomorska. Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Uniwersytetu w Lublanie. Tłumaczka z języka słoweńskiego. Długoletnia redaktorka w dziale encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN, następnie w Wydawnictwie DiG i Slawistycznym Ośrodku Wydawniczym przy Instytucie Slawistyki PAN. Tłumaczy głównie literaturę piękną: prozę i dramat. Jest autorką przekładów najwybitniejszego współczesnego pisarza słoweńskiego Draga Jančara. Publikuje też przekłady wielu utworów słoweńskich (i własne teksty krytyczno-publicystyczne) m.in. w czasopismach: „Literatura na Świecie”, „Dialog”, „Gazeta Wyborcza”, „Zeszyty Literackie”, „Krytyka”, „Res Publica”, „Res Publica Nowa”, „Ex Libris”, „Arka”, „Przegląd Polityczny”, „Czas Kultury”, „Fa-art”, „Dekada Literacka”, „Kresy”, „Krasnogruda”, „Europa”, „Twórczość”, „Herito”. W 1987 r. otrzymała wyróżnienie „Literatury na Świecie” za samodzielną prezentację literatury słoweńskiej na łamach tego pisma.

Moja rodzina i inni superbohaterowie

_________

Jonathan Edwards urodził się w 1979 r. Za swój debiutancki zbiór wierszy pt. My Family and Other Superheroes (Moja rodzina i inni superbohaterowie, Seren 2014) otrzymał Costa Poetry Award 2014 oraz Wales Book of the Year People’s Choice Award. Znalazł się również w finale nagrody Fenton Aldeburgh First Collection Prize. Laureat Międzynarodowego Konkursu Poezji w Cardiff, Międzynarodowego Konkursu Poezji na Festiwalu w Ledbury oraz Basil Bunting Award. Publikował m.in. w: „Poetry Review”, „New Welsh Review”, „Poetry Wales” i „The North”. Edwards pracuje jako nauczyciel angielskiego.

Przekład: Maciej Świerkocki. Urodził się w 1961 r. w Łodzi. Tłumacz literatury anglojęzycznej, scenarzysta, pisarz i krytyk. Od 2010 r. przewodniczący jury Ogólnopolskiego Anglojęzycznego Konkursu Translatorskiego im. Zbigniewa Batki, organizowanego w ramach festiwalu Puls Literatury. Pierwszy Polak zasiadający w jury prestiżowego międzynarodowego konkursu literackiego Dublin IMPAC International Literary Award 2014. Członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. W 2015 r. otrzymał nagrodę „Literatury na świecie” w kategorii „proza” za przekład powieści Candy Terry’ego Southerna i Masona Hoffenberga.

ciało pamięta wszystko

_________

Gjoko Zdraveski urodził się w 1985 r. w Skopju. Pracuje jako lektor języka macedońskiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Niszu i regularnie podróżuje ekspresem „Nisz”. Pisze poezję, krótkie prozy i eseje. Ogłosił dwa zbiory wierszy: Палиндром со две н (Palindrom z dwoma N, 2010) oraz Куќичка за птици-преселници (Domek dla ptaków wędrownych, 2013). Wraz z kilkoma poetami serbskimi i macedońskimi jest współautorem tomu Торту кроз прозор (Tort za okno, 2010). Jego utwory ukazały się w antologiach młodej poezji: Ван кутије (Poza pudełkiem, 2009; antologia nowej poezji Ju-przestrzeni), Нов македонски хаику-бран (Nowa macedońska fala haiku, 2011), Ветерот носи убаво време (Wiatr niesie piękną pogodę, 2012), Лирски додекамерон (antologia młodej poezji macedońskiej, 2012). Jego wiersze tłumaczone są na język serbski, chorwacki, słoweński, bułgarski, czeski, hiszpański i angielski.

Przekład: Danuta Cirlić-Straszyńska. Tłumaczka, pisarka i dziennikarka. Przetłumaczyła na polski ponad 60 dzieł pisarzy z dawnej Jugosławii, często opatrując je własnymi wstępami lub posłowiami. Z języka macedońskiego Danuta Cirlić-Straszyńska przetłumaczyła m.in. Daleko stąd, w Paskvelii Živka Činga oraz powieść Lidii Dimkovskiej Ukryta kamera. Jej nazwisko odnajdziemy w opracowaniach zbiorowych, np. w antologiach opowiadań jugosłowiańskich, esejów serbskich, wierszy macedońskich i innych. Za swoją twórczość otrzymała Order Sztandaru Jugosłowiańskiego ze Złotą Gwiazdą, nagrodę PEN Clubu serbskiego (1980 r.), nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (1984 r.), nagrodę „Literatury na Świecie” (2005 r.). Jest także laureatką nagród Stowarzyszenia Tłumaczy Macedońskich (1984 r.) i Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1984 r.).

 

 

Poeci i poetki Versopolis w Gdańsku (marzec 2016 r.)