21 marca 2014 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę Literacką Miasta Gdańska – Europejski Poeta Wolności.

Zwyciężczynią została chorwacka poetka – Dorta Jagić za tom „Kanapa na rynku” (2011).

Jury w składzie: Krzysztof Czyżewski, Agnieszka Holland, Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński (sekretarz jury), Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg i prof. Krzysztof Pomian (przewodniczący) napisało w uzasadnieniu werdyktu:

„Wiersze Dorty Jagić są afirmacją wolności kobiety, jej niepoddawania się naciskom cielesności i uczuć, determinacji społecznych i historycznych. Łączą konkretne doświadczenie egzystencjalne z przesłaniem o uniwersalnym zasięgu. Jury wyraża również swe uznanie dla pracy tłumaczy: Małgorzaty Wierzbickiej, która spolszczyła poezję Dorty Jagić.”

Kraje wylosowane podczas gali, z których pochodzić będą nominowani poeci i poetki, to: Portugalia, Włochy i San Marino, Dania, Węgry, Macedonia, Rumunia i Rosja.