Przekonaj się, jak bogata jest nowa poezja polska! Podczas 5. edycji festiwalu Europejski Poeta Wolności będziemy gościć m.in. Piotra Matywieckiego i Marcina Sendeckiego, których zobaczymy na Konfrontacjach.

Ideą Konfrontacji są spotkania w parach poetów różnych generacji, reprezentujących odmienne szkoły poetyckie oraz inny sposób patrzenia na poezję i jej społeczną czy kulturową funkcję. Pierwszym takim spotkaniem będzie moderowana przez Piotra Śliwińskiego konfrontacja Marcin Sendeckiego i Piotra Matywieckiego.

Sendecki sprawia wrażenie etycznego maksymalisty, którego świadomość poraża niedoskonałość i pustka, ideowe wydrążenie tego, co istnieje. Chodzi oczywiście o mit solidarnościowej rewolucji, która – zamiast głębokiej przemiany – przyniosła ostateczne zniweczenie wyrazistych wartości i postaw, pogrążając świat w nieokreśloności, dewaluując słowa.

Konfrontację rozumiemy jako dialog, który doprowadzi nas do znalezienia miejsc wspólnych w świato- i poezjopoglądzie rozmówców, uwypuklając tym samym uniwersalne cechy wiersza, niezależne od jego estetyki oraz ideowego rodowodu.

Twórczość Piotra Matywieckiego mieści się w klasycyzującym nurcie współczesnej poezji polskiej. Tak pod względem formalnym, jak i tematycznym jest to liryka bardzo tradycyjna. Matywiecki porusza się w kręgu typowych dla liryki refleksyjno-filozoficznej zagadnień – przemijanie, melancholia, tajemnica istnienia i śmierci.

Marcin Sendecki urodził się w 1967 roku w Gdańsku, dorastał w Tomaszowie Lubelskim, mieszka w Warszawie. Jest autorem kilkunastu książek i arkuszy poetyckich, a także współautorem (z Andrzejem Sosnowskim i Bohdanem Zadurą) przekładu Trzech poematów Jamesa Schuylera (Biuro Literackie, 2012). Wspólnie z Marcinem Baranem i Marcinem Świetlickim zredagował dwa zbiory wierszy kryminalnych: Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler (Zebra, 1997) i Żegnaj, laleczko. Wiersze noir (EMG, 2010). Opublikował też antologię Pogoda ziemi. Wiersze polskie po 1918 roku (Eurograf, 2010). W ostatnich latach wydał tomy Przedmiar robót (BL, 2014), nagrodzony Silesiusem dla „najlepszej książki poetyckiej roku”, Lamety (BL, 2015) i W (BL, 2016, II wyd. 2017), uhonorowane Nagrodą „Odry” i Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej. Jego najnowsza książka poetycka to 11 przypisów do 22 oraz 33 inne obiekty tekstowe (Instytut Mikołowski, 2017).

Piotr Matywiecki urodził się w 1943 roku w Warszawie. Poeta, krytyk literacki, eseista, z zawodu bibliotekarz. Autor piętnastu tomów poetyckich. Pięciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike . W 1994 wyróżniony Nagrodą Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego, w 2008 otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka (za Twarz Tuwima), w 2010 wyróżniony Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii książka roku oraz nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia (za Powietrze i czerń), w 2011 został laureatem nagrody „Kamień” przyznawanej podczas Festiwalu Miasto Poezji za Dwa oddechy. W 2014 otrzymał Nagrodę Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Laureat Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 2016 w kategorii poezja za Którędy na zawsze.


Konfrontacje
Marcin Sendecki vs. Piotr Matywiecki
moderuje: Piotr Śliwiński
Instytut Kultury Miejskiej, 24 marca, 16:30

Sprawdź program Festiwalu >>