დრო და წყალი – ძველისძველი,
გაცვეთილი მეტაფორა.

მაგრამ ამ ბებერს შეუტოპავს მკერდამდე წყალში,
რომელიც ადრე ტკიცინა კანს უნაოჭებდა,
ახლა კი პირიქით: ნაოჭებს უსწორებს.

czas i woda – stara,
zużyta metafora.

ale ci starcy brodzą po pachy w wodzie,
która kiedyś marszczyła ich skórę,
a teraz na odwrót – wygładza im zmarszczki.