სულ მინდა შენზე ისე ვწერო,
თითქოს არსებობ.

და ყოველთვის ისე გამომდის,
თითქოს თვითონ გამოგიგონე.

chcę pisać o tobie tak,
jakbyś naprawdę istniała.

ale zawsze wychodzi na to,
że cię wymyśliłem.