В зазоряването на понеделника,
в полунеподвижността на болката
ще се озовеш между два летални изхода –
без ясен избор,
без молитвени мантри,
без героични пози,
без – гордо изправена, на уста с песен:
„Охлю Бохлю, покажи си рогцата“.
Пълзешком ще се запромъкваш
с рогата напред
под пулсираща арка от страхове,
равносметки, мълниеносни
припомняния на любовта и лицата ù,
на пировите победи,
несподелимите тайни и думите
за сбогуване.
„Човек е чуплив и прозрачен,
като сълза се отронва,
попива в пръстта.“

Но жив ли си,
съществуват и повече от една поанти.

Poniedziałkowym świtem,
w połowicznej nieruchomości bólu
zostaną ci dwa wyjścia letalne –
bez jasnego wyboru,
bez modlitewnych mantr,
bez heroicznych póz,
bez – dumnie wyprostowana z wierszykiem na ustach:
„Ślimak, ślimak pokaż rogi”.
Pełznąc, zaczniesz się przedzierać
rogami do przodu
pod pulsującym sklepieniem strachów,
rozrachunków, błyskawicznych
przypomnień miłości i jej twarzy,
pyrrusowych zwycięstw,
niewyjawionych sekretów i słów
pożegnania.
„Człowiek jest kruchy i przezroczysty,
niczym łza spływa,
w ziemię wsiąka”.

Lecz dopóki żyjesz,
istnieje więcej niż jedna puenta.