Dorta Jagić

Dorta Jagić, Chorwacja. tłum. Małgorzata Wierzbicka

2014: Dorta Jagić

O poetce

Urodziła się w 1974 roku, studiowała filozofię  i naukę o religiach (nie zdradza na jakim uniwersytecie). Obecnie pracuje nad słownikiem kobiet biblijnych. Lubi podróżować. Za swój  debiutancki tomik wierszy („Plahta preko glave”, 1999) otrzymała prestiżową chorwacka nagrodę poetycką: „Goran za mlade pjesnike”. W 2007 roku na międzynarodowym festiwalu poetyckim w Rumunii otrzymała Nagrodę „Balkan Grand Prize for Poetry”. Jest również autorką licznych krótkich opowiadań, które drukuje w chorwackich czasopismach. Współpracuje również ze studenckimi amatorskimi teatrami eksperymentalnymi.

O tłumaczce

Urodziła się w 1953 roku. Skończyła filologię serbsko-chorwacką i polonistykę na UW. W 1986 roku podjęła pracę tłumacza w Instytucie Państwa i Prawa PAN. W 1989 pracowała w obsłudze prasowej Okrągłego Stołu, a następnie w Klubie Parlamentarnym „Solidarności”. Od 1992 roku pracuję w dyplomacji (Zagrzeb, Lublana, Belgrad, Bratysława). W latach 80. publikowała w czasopismach slawistycznych. Jej przekłady drukowano w „Literaturze na świecie”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”.