Arvis Viguls

Łotwa

Arvis Viguls, Łotwa. Piotr Ruciński

Arvis Viguls, Pchli cyrk. Poezja 2017-2020

Pchli cyrk to spacer po krawędziach świata prawdy i wyobrażenia, w którym zwierzęta, przedmioty, zjawiska i ludzie przenikają się, by ewoluować w nowe gatunki i znaczenia. Wiersze Vigulsa charakteryzują się przemyślaną strukturą i intertekstualnością. Powracające nawiązania do odkryć Karola Darwina poeta przetyka pytaniami o kruchość ludzkiej wrażliwości. Jak mocne piętno odcisnęliśmy na naturze? Czy w czasie antropocenu mamy szansę na ratunek? Ułożone w wielogłosową opowieść wiersze nie dają się schwytać jednoznacznym definicjom i są zaproszeniem do eksploracji tego, co w nas nieodkryte. Czy bycie człowiekiem to przypadłość, na którą zapadliśmy wszystkie i wszyscy, czy może początek podróży w szczeliny istnienia? Wydrapane na ich ścianach znaki mogą być przecież ciągłym, radosnym zdumieniem nad urodą świata. Arvis Viguls uznawany jest w poezji łotewskiej za najważniejszego autora debiutującego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.

 

 

Tom Arvisa Vigulsa Pchli cyrk. Poezja 2017–2020 w przekładzie Piotra Rucińskiego został wydany przy wsparciu finansowym platformy Latvian Literature

Arvis Viguls

Arvis Viguls (ur. 1987) – łotewski poeta, krytyk literacki oraz tłumacz. Jeden z najbardziej cenionych autorów młodego pokolenia na Łotwie. W 2017 roku Viguls znalazł się na liście dziesięciu najciekawszych i najważniejszych młodych pisarzy europejskich opublikowanej przez sieć organizacji literackich Literature Across Frontiers. Wydany w 2009 roku debiutancki tomik Istaba [Pokój] został ciepło przyjęty zarówno przez krytyków literackich, jak i czytelników. Podobna recepcja spotkała dwa kolejne wydawnictwa, 5:00 (2012) i tom Grāmata (2018). Jego ostatni tomik, Blusu cirks [Pchli cyrk] został wydany nakładem wydawnictwa Neputns w 2021 roku i doczekał się nominacji do łotewskiej nagrody Laligaba w kategorii Poezja. Arvis Viguls zajmuje się też przekładem literackim i regularnie tłumaczy z angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego oraz serbochorwackiego (na język łotewski przełożył między innymi dzieła Josifa Brodskiego, Walta Whitmana, W.B. Yeats’a oraz Vaska Popy). Jego twórczość doczekała się przekładów na ponad dwadzieścia języków. Arvis Viguls mieszka i pracuje w Rydze.

Piotr Ruciński

Piotr Ruciński (ur. 1986) – absolwent filologii bałtyckiej Uniwersytetu Warszawskiego, badacz literatury łotewskiej. W centrum jego zainteresowania znajduje się współczesna literatura Łotwy, szczególnie jej poezja. Z myślą o przyszłych wydawnictwach przełożył prace takich autorów jak Kārlis Vērdiņš, Klāvs Elsbergs, Māra Zalīte, Artis Ostups czy Uldis Bērziņš. Kolejną jego pasją jest poezja amerykańska oraz jej związki z literaturą krajów bałtyckich. Swoją pracę dyplomową poświęcił twórczości czołowych przedstawicieli łotewskiej poezji emigracyjnej: Linardsa Taunsa oraz Gunārsa Saliņša. Mieszka i pracuje w Wilnie.